Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu

Giải thưởng và bằng khen đã đạt được

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THU

Năm 2021:

o    UBND Quận Tân Bình Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2020

o    UBND Quận Tân Bình Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Ông Văn Công Quang Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2020

o    Liên Đoàn Lao Động Quận Tân Bình Tuyên dương Gương điển hình trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 19/05/2020-19/05/2021

Năm 2020:

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc Công Ty Cổ Phần Sông Thu.  Đã có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.

o    Liên Đoàn Lao Động Quận Tân Bình tặng Giấy khen Điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Giai đoạn 19/5/2019 - 19/5/2020

o    UBND Quận Tân Bình Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2019

o    UBND Quận Tân Bình Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Ông Văn Công Quang Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2019

o    UBND Quận Tân Bình Tặng giấy khen Tập thể lao động xuất sắc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố

Năm 2019:

o    Liên Đoàn Lao Động Quận Tân Bình tặng Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm 2019

o    Liên Đoàn Lao Động Quận Tân Bình tặng Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018

o    Chủ tịch UBND Quận Tân Bình Tặng giấy khen Đã tích cực tham gia các hoạt động trong xây dựng và phát triển Hội Doanh nghiệp nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Doanh nghiệp Quận Tân Bình

o    UBND Quận Tân Bình Tặng cờ thi đua Đã có thành tích dẫn đầu cụm thi đua năm 2018

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc Công Ty Cổ Phần Sông Thu.  Đã có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.

o     UBND TP.HCM Tặng bằng khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có nhiều thành tích trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh góp phần tích cực xây dựng, phát triển kinh tế xã hội nhiều năm liên tục (2017, 2018) 

o    UBND Quận Tân Bình Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2018

o    UBND Quận Tân Bình Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Ông Văn Công Quang Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2018

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2017, 2018) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Ông Văn Công Quang Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2017, 2018) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

o     Công ty Cổ phần Sông Thu vinh dự được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM chứng nhận đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2019”.<< Chứng nhận >> 

Năm 2018:

o     Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Thu, Ông Nguyễn Văn Tuấn vinh dự được UBND TP.HCM công nhận danh hiệu “Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu” năm 2018 .<< Chứng nhận >>   

Năm 2017:

o    Liên Đoàn Lao Động Quận Tân Bình Công nhận Gương điển hình cấp cơ sở Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc Công Ty Cổ Phần Sông Thu.  Đã có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2016 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố. << Bằng khen >>   

o     UBND TP.HCM Tặng bằng khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có nhiều thành tích trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh góp phần tích cực xây dựng, phát triển kinh tế xã hội nhiều năm liên tục (2015, 2016) << Bằng khen >>   

o    LĐLĐ TP.HCM tặng Bằng khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm 2016

o    Tổng cục trưởng tổng cục thuế Tặng giấy khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2016

o    LĐLĐ Quận Tân Bình tặng Giấy khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đạt Giải khuyến khích Hội thi "Chúng tôi Cán bộ nữ công giỏi" năm 2016

o    LĐLĐ Quận Tân Bình tặng Giấy khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Triển khai thực hiện tốt Tháng công nhân lần thứ 8 năm 2016

o    UBND Quận Tân Bình Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2016

o    UBND Quận Tân Bình Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Ông Văn Công Quang Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2016

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2015, 2016) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Ông Văn Công Quang Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2015, 2016) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

o    UBND TP.Đà Nẵng Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch liên đoàn võ thuật cổ truyền Thành Phố Đà Nẵng. Đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển phong trào võ thuật cổ truyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2016

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Ông Hồ Cường Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Sông Thu.  Đã có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2015, 2016) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

o    LĐLĐ TP.HCM Tặng bằng khen Ông Hồ Cường Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Sông Thu.  Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm 2016.

Năm 2016:

o    UBND Tỉnh Quảng Nam Tặng chứng nhận Doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Sữa Mỹ. Đạt danh hiệu là doanh nhân tiêu biểu đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng. << Chứng nhận>>

o    UBND Tỉnh Quảng Nam Tặng bằng khen Ban chấp hành Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM. Đã có thành tích vận động dóng góp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam năm 2015. << Bằng khen >>  << Bằng khen >> 

o    UBND Tỉnh Quảng Nam Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM. Đã có thành tích vận động dóng góp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam năm 2015. << Bằng khen >> 

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc Công Ty Cổ Phần Sông Thu.  Đã có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố. << Bằng khen >>  

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Ông Văn Công Quang Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Sông Thu.  Đã có nhiều thành tích trong công tác sản xuất, kinh doanh liên tục nhiều năm góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố nhân kỷ niệm 15 năm thành lập đơn vị. << Bằng khen >> 

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu.  Đã có nhiều thành tích trong công tác sản xuất, kinh doanh liên tục nhiều năm góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố nhân kỷ niệm 15 năm thành lập đơn vị. << Bằng khen >>

o    UBND TP.HCM Tặng bằng khen Ông Hồ Cường Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Sông Thu.  Đã có nhiều thành tích trong công tác sản xuất, kinh doanh liên tục nhiều năm góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố nhân kỷ niệm 15 năm thành lập đơn vị. << Bằng khen >>  

o     Công ty Cổ phần Sông Thu vinh dự được UBND TP.HCM trao cờ truyền thống Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển công ty .<< Chứng nhận >>

o    UBND Quận Tân Bình Tặng giấy khen Tập thể Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào yêu nước 2015. << Giấy khen >>

Năm 2015:

o     UBMT TQ VN TP.HCM tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã tích cực tham gia cuộc vận động "Vì người nghèo" trong giai đoạn 2001 - 2015. << Bằng khen >>

o     Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG Ba Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc <<Huân chương>>

o     Công ty Cổ phần Sông Thu vinh dự được UBND TP.HCM công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu” năm 2015 .<< Chứng nhận >>

o    Bộ trưởng Bộ Tài Chính Tặng bằng khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2014. << Bằng khen >>

o    UBND Tỉnh Quảng Nam Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM. Đã có thành tích vận động dóng góp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam năm 2014. << Bằng khen >>

o    UBND Quận Tân Bình Tặng giấy khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014. << Giấy khen >>

Năm 2014:

o     Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Thu, Ông Nguyễn Văn Tuấn vinh dự được UBND TP.HCM công nhận danh hiệu “Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu” năm 2014 .<< Chứng nhận >>

o     Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG Ba Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc <<Huân chương>>

o     UBND TP.HCM Tặng bằng khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có nhiều thành tích trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh góp phần tích cực xây dựng, phát triển kinh tế xã hội nhiều năm liên tục (2011, 2013)  << Bằng khen >>

o     Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM tặng giấy khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động của Hội doanh nghiệp Quận Tân Bình năm 2013. << Giấy khen >>

o     UBMT TQ VN TP.HCM tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã tích cực tham gia cuộc vận động "Vì người nghèo" năm 2013. << Bằng khen >>

o    Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch liên đoàn võ thuật cổ truyền Thành Phố Đà Nẵng. Đã có nhiều thành tích đóng góp phát triển Võ thuật cổ truyền Việt Nam năm 2013. << Bằng khen >>

o    Bộ trưởng Bộ Tài Chính Tặng bằng khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2013. << Bằng khen >>

o     UBND TP.HCM Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh Nghiệp Quận Tân Bình. Đã có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2012, 2013) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố. << Bằng khen >>

o    UBND Tỉnh Quảng Nam Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM. Đã có thành tích vận động dóng góp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam năm 2013. << Bằng khen >>

o    UBND Quận Tân Bình Tặng giấy khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013. << Giấy khen >>

Năm 2013:

o     UBND Quận Tân Bình tặng giấy khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Ủy viên UBMT TQ VN Quận Tân Bình nhiệm kỳ 2008-2013. Đạt thành tích: "Tích cực hưởng ứng các chương trình hành động của Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc quận Tân Bình nhiệm kỳ 2008-2013” << Giấy khen >>

o     Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Thu, Ông Nguyễn Văn Tuấn vinh dự được UBND Quận Tân Bình công nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu Quận Tân Bình 2011-2013”.<< Chứng nhận >>

o     Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tặng bằng khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có nhiều thành tích xây dựng, phát triển, phục vụ mạng Truyền hình cáp tại thành phố Hồ Chí Minh và tích cực trong công tác xã hội từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ Tổ Quốc << Bằng khen >>

o    Bộ trưởng Bộ Tài Chính Tặng bằng khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012. << Bằng khen >>

o    Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch liên đoàn võ thuật cổ truyền Thành Phố Đà Nẵng. Đã có nhiều thành tích đóng góp phát triển Võ thuật cổ truyền Việt Nam năm 2012. << Bằng khen >>

o   UBND Quận Tân Bình Tặng giấy khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động "Vì người nghèo" năm 2012. << Giấy khen >>

o    UBND Quận Tân Bình Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Ông Nguyễn Văn Tuấn phó chủ tịch Hội doanh nghiệp Quận Tân Bình. Đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2012. << Danh hiệu >>

o    UBND Tỉnh Quảng Nam Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM. Đã có thành tích vận động dóng góp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam năm 2012. << Bằng khen >>

Năm 2012:

o    Chủ tịch UBMTTQ TP.Hồ Chí Minh tặng bằng khen ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu: “Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2012”.<< Bằng khen >> 

o     Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Thu, Ông Nguyễn Văn Tuấn vinh dự được UBND TP.HCM công nhận danh hiệu “Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu” năm 2012 .<< Chứng nhận >>

o    Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu: “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua”.<< Bằng khen >> 

o     Tổng cục trưởng tổng cục thuế Tặng giấy khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2011. << Giấy khen >>

o     Bộ trưởng Bộ Tài Chính Tặng bằng khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2011. << Bằng khen >>

o     Cục thuế TP.HCM Tặng giấy khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2011.  << Giấy khen>>

o     UBMT TQ VN TP.HCM tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã tích cực tham gia cuộc vận động "Vì người nghèo" năm 2011. << Bằng khen >>

o    UBND Tỉnh Quảng Nam Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP.HCM. Đã có thành tích vận động dóng góp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam trong các năm qua. << Bằng khen >>

o    UBND Quận Tân Bình Tặng giấy khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2011. << Giấy khen >>

Năm 2011:

o     Ban chấp hành Trung Ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp khuyến học , khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. << Bằng khen >>

o     UBMT TQ VN Quận Tân Bình tặng giấy khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Ủy viên UBMT TQ VN Quận Tân Bình. Đạt thành tích: "Hoàn thành xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2011” << Giấy khen >>

o     Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ Tịch Hội Doanh Nghiệp Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có nhiều thành tích trong tổ chức xây dựng và phát triển Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM. << Bằng khen >>

o     Công ty CP Sông Thu vinh dự đón nhận danh hiệu "Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu năm 2011". << Bằng khen >>

o     Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Thu, Ông Nguyễn Văn Tuấn vinh dự được ban tổ chức và Hội đồng xét duyệt Quốc gia trao tặng huy hiệu và doanh hiệu" Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác".

o     Tổng cục trưởng tổng cục thuế Tặng giấy khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2010. << Giấy khen >>

o     Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có nhiều thành tích trong công tác từ thiện xã hội từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ Tổ Quốc. << Bằng khen >>

o     UBND TP.HCM Tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh Nghiệp Quận Tân Bình. Đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển Hội Doanh Nghiệp Quận Tân Bình. Nhân tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ II (2007 - 2010). << Bằng khen >>

o     UBND Quận Tân Bình Tặng giấy khen Ông Nguyễn Văn Tuấn GĐ Công Ty Cổ Phần Sông Thu. Đã đạt thành tích có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội Doanh Nghiệp Quận Tân Bình nhiệm kỳ (2007 - 2010). << Giấy khen >>

o    Ban Chấp Hành Trung Ương Hội Khuyến Học Việt Nam tặng bằng khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ sinh viên nghèo hiếu học huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khuyến học, Khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2010.<< Bằng khen >>

o    UBND huyện Duy Xuyên tặng giấy khen Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Sông Thu tại TP.HCM. Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động ủng hộ xây dựng quê hương những năm qua.  << Giấy khen >>

Năm 2010:

o    Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế tặng bằng khen Công Ty Cổ Phần Sông Thu Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2009.<< Bằng khen >>

o    Bộ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông tặng bằng khen "Đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển ngành Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam".<< Bằng khen >>
o    Chủ Tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen "Đã có nhiều thành tích trong họat động kinh doanh và tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện liên tục nhiều năm; góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập công ty (2000 - 2010)".<< Bằng khen >>
o    Đảng Cộng Sản Việt Nam Ban chấp hành trung ương Đảng, Ban Tuyên Giáo TW tặng bằng khen. Tập thể cán bộ, công nhân viên công ty cổ phần Sông Thu. "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước năm 2010".<< Bằng khen >>

Năm 2009:

o    Trung Ương Đoàn TNCS HCM, Bộ Tài Nguyên Môi Trường tặng bằng khen giải 03 cuộc thi: “Ý tưởng bảo vệ môi trường năm 2009”.<< Bằng khen >>
o    Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam chứng nhận: “Thương hiệu Arico đạt giải thương hiệu vàng năm 2009”.<< Chứng nhận >>
o    UBMT TQ VN TPHCM tặng bằng khen: “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2009” << Bằng khen >>
o    UBMT TQ VN TPHCM tặng bằng khen: “Tích cực tuyên truyền vận động và ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bảo lụt năm 2009”. << Bằng khen >>
o    Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen ông Nguyễn Văn Tuấn: “Có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, đóng góp xây dựng, phát triển Hiệp hội Doanh Nghiệp TPHCM”.<< Bằng khen >>
o    Công ty đã được Bộ Trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen Đã có thành tích xuất sắc bảo vệ và xây dựng thương hiệu năm 2009 "Thương hiệu vàng" - "Golden Brand Awards". << Bằng khen >>

Năm 2008:
o    Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam chứng nhận: “Thương hiệu Arico đạt giải thương hiệu vàng năm 2008”.
o    Bộ Công Thương chứng nhận công ty: “Doanh Nghiệp thương mại dịch vụ tiêu biểu năm 2008”. << Chứng nhận >>
o    Cục trưởng Cục thuế TPHCM tặng bằng khen: “Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2008”. << Bằng khen >>
Năm 2007:
o    Hội cựu chiến binh quận Tân Bình tặng bằng khen ông Nguyễn Văn Tuấn: “Tích cực hoạt động từ thiện vì người nghèo năm 2007”.<< Bằng khen >>
o    Hội Doanh Nghiệp quận Tân Bình tặng bằng khen ông Nguyễn Văn Tuấn: “Có thành tích trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển Hội Doanh Nghiệp quận Tân Bình năm 2005 – 2007”. << Giấy khen >>

Năm 2006:
o    UBND Quận Tân Bình tặng bằng khen công ty: “Có nhiều cố gắng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng kinh tế quận Tân Bình năm 2005 - 2006”. << Giấy khen >>


 

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm này547
mod_vvisit_counterHôm qua900
mod_vvisit_counterTuần này6480
mod_vvisit_counterTuần trước6996
mod_vvisit_counterTháng này20451
mod_vvisit_counterTháng trước30757
mod_vvisit_counterTất cả3428551