Công ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu


 

Công Ty THC Sông Thu nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Email In PDF.

Công ty THC Sông Thu nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố, giai đoạn 2010 – 2015

Ngày 28/09/2015, Đại hội thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ IV – năm 2015 đã được tổ chức. Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao và biểu dương những nổ lực, thành tích đạt được của cán bộ, quân và dân Tp Đà Nẵng trong việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.
Cũng tại đại hội, Công ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu vinh dự là một trong 20 tập thể xuất sắc tiêu biểu nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2010 – 2015.
 


Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng tặng cờ thi đua cho Công ty CP Truyền hình cáp Sông Thu "đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2010 – 2015" (QĐ số 7010/QĐ-UBND ngày 26/09/2015).

 
Ông Văn Công Quang – TGĐ Công ty THC Sông Thu nhận cờ thi đua của UBND Tp Đà Nẵng
 
Cờ thi đua do Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng khen tăng Công ty THC Sông Thu

Đây là là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của thành phố, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015. Đồng thời đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
 Bản tin Sông Thu

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 10 2015 02:26 )  

 

Danh mục

 

 

  

Hỗ trợ thông tin

CSKH
Phòng máy ARICO