Công ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu


Dịch Vụ Truyền Hình Cáp

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU

-    Kinh doanh dịch vụ Truyền hình Cáp.
-    Kinh doanh dịch vụ Internet tốc độ cao trên mạng Cáp.
-    Kinh doanh dịch vụ truyền hình khóa mã SD/HD.
-    Cung cấp các dịch vụ quảng cáo và các dịch vụ khác.
-    Lắp đặt, mua bán thiết bị và kinh doanh trò chơi trên mạng (game online), truyền hình theo yêu cầu (Video on demand), điện thoại hữu tuyến trên mạng.
-    Kinh doanh, lắp đặt, sữa chữa máy móc, thiết bị ngành phát thanh truyền hình.

 


 

Danh mục

 

 

  problems clearing cache file /home/songthvn/domains/songthu.vn/public_html/dn/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /home/songthvn/domains/songthu.vn/public_html/dn/cache/refTableSQL/4747d85e2962cd9938ea527613ef2068problems clearing cache file /home/songthvn/domains/songthu.vn/public_html/dn/cache/refTableSQL/85f9e0f38a08d2fdfc1f9970e0d09f39problems clearing cache file /home/songthvn/domains/songthu.vn/public_html/dn/cache/refTableSQL/8e12fd24f0139fd03cd81d0a8c0f522fproblems clearing cache file /home/songthvn/domains/songthu.vn/public_html/dn/cache/refTableSQL/436361124e92e1d2002938fcaaff2a8aproblems clearing cache file /home/songthvn/domains/songthu.vn/public_html/dn/cache/refTableSQL/bc05a02caf864bfaba5e685d4b57f95aproblems clearing cache file /home/songthvn/domains/songthu.vn/public_html/dn/cache/refTableSQL/290ef2137ee82ef48fe208f0db88bf48