Công ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu


Dịch Vụ Truyền Hình Cáp

Email In PDF.
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU

-    Kinh doanh dịch vụ Truyền hình Cáp.
-    Kinh doanh dịch vụ Internet tốc độ cao trên mạng Cáp.
-    Kinh doanh dịch vụ truyền hình khóa mã SD/HD.
-    Cung cấp các dịch vụ quảng cáo và các dịch vụ khác.
-    Lắp đặt, mua bán thiết bị và kinh doanh trò chơi trên mạng (game online), truyền hình theo yêu cầu (Video on demand), điện thoại hữu tuyến trên mạng.
-    Kinh doanh, lắp đặt, sữa chữa máy móc, thiết bị ngành phát thanh truyền hình.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 20 Tháng 9 2010 09:40 )