Công ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu


CÁC GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN CỦA CÔNG TY SÔNG THU ĐN

Năm 2022:   

 •  BTC Chương trình Thương Hiệu Xanh trong CMCN 4.0 tặng Bằng khen cho Công ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu “Đạt danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp xanh trong CMCN 4.0”.

 • . BTC Chương trình Thương Hiệu Xanh trong CMCN 4.0 tặng Cup và chứng nhận Ông Văn Công Quang – TGĐ Công ty CP Truyền hình cáp Sông Thu “Đạt Doanh hiệu Top 10 Doanh nhân tiêu biểu vì sự nghiệp bảo vệ môi trường”.

Năm 2021:   

 •  BTC Chương trình Doanh nhân tiêu biểu vì cộng đồng 2021 tặng Bằng khen Ông Văn Công Quang – TGĐ Công ty CP Truyền hình cáp Sông Thu “Đã có thành tích đóng góp trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng” (QĐ số 26/BTC-2021 ngày 21/12/2021).

 • Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng khen cho Công Ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu “Đã tham gia tích cực công tác xã hội cộng đồng tại Hiệp Hội năm 2020" (QĐ số 19/QĐ-BTV-HH ngày 05/101/2021)” <<Bằng khen>> 

Năm 2017:   

 • Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng tặng bằng khen Công Ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu “Đạt danh hiệu Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm Thành phố  Đà Nẵng trực thuộc Trung ương”  << Bằng khen >> 

Năm 2015:   

 • Giám đốc BHXH Tp Đà Nẵng tặng Giấy khen Công Ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu “Đã thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT năm 2014” (QĐ số 44/QĐ-BHXH ngày 30/01/2015 
 • Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua cho Công ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trài thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2010-2015” (QĐ số 7010/QĐ-UBND ngày 26/9/2015)

Năm 2014:   

 • Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho Công ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu đã có thành tích xuất sắc trong ngành Thông tin và Truyền thông năm 2013. (QĐ số 5578/QĐ-UBND ngày 15/08/2014). 
 • Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng tặng bằng khen Công Ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu “Đã có thành tích xuất sắc hoạt động trong Hội chợ - Triển lãm CNTT và Điện tử Đà Nẵng 2014” (QĐ số 6161/QĐ-UBND ngày 28/08/2014)
 • Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho Công ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu về việc: “Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2013 của thành phố Đà Nẵng”. (QĐ số 850/QĐ-TTg ngày 06/06/2014)
 • Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho Công ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu về việc “thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2013” (QĐ số QĐ số 1592/QĐ-UBND ngày 15/03/2014).
 • UBND Thành phố Đà Nẵng tặng cờ thi đua cho Công ty CP Truyền hình cáp Sông Thu "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2013" (QĐ số 1768/QĐ-UBND ngày 24/03/2014).
 • UBND Thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho Ông Văn Công Quang – TGĐ Công ty CP Truyền hình cáp Sông Thu “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013" (QĐ số 1768/QĐ-UBND ngày 24/03/2014).
 • Chủ tịch Trung ương Hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng khen cho Ông Văn Công Quang - Phó chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa Tp Đà Nẵng đã có "Đóng góp xây dựng vào sự phát triển của Hiệp hội DN nhỏ và vừa Tp ĐN" (QĐ số 08/QĐ-TWHH ngày 08/01/2014)

Năm 2013:   

 • UBND Tp Đà Nẵng tặng Cờ thi đua cho Công ty CP Truyền hình Cáp Sông Thu là “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2012”
 • Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng tặng bằng khen Ông Văn Công Quang – Tổng Giám Đốc Công ty Truyền hình Cáp Sông Thu "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2012".

Năm 2012:   

 • Chủ tịch Phòng TM & CN Việt Nam tặng bằng khen Công ty THC Sông Thu “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2012”.
 • Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng tặng bằng khen Công ty THC Sông Thu “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội DNT Tp Đà Nẵng giai đoạn 2009 – 2012”.
 • Ban Tuyên Giáo TW tặng bằng khen Công ty THC Sông Thu “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của địa phương và đất nước”.
 • Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng tặng bằng khen Ông Văn Công Quang – Tổng Giám Đốc Công ty “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua”.
 • Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng tặng bằng khen Công ty THC Sông Thu “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua”.
 • Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu: “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua”.<< Bằng khen >> 

Năm 2011:   

 • Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng tặng bằng khen Công ty THC Sông Thu – thành viên Hội DNT Tp Đà Nẵng “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2010”.
 • Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng tặng bằng khen “Doanh nhân tiêu biểu thành phố Đà Nẵng năm 2011” cho anh Văn Công Quang – Tổng Giám Đốc Công ty
 • Cục Trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng tặng bằng khen Công ty Truyền hình Cáp Sông Thu “ Đã thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2010”. 

Năm 2010:   

 •  Ủy ban TW Hội doanh nhân trẻ VN cấp chứng nhận “Thương hiệu THC Sông Thu ĐN đoạt giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2010 và đặc biệt xếp trong danh sách TOP200 Thương hiệu Việt Nam”. 

Năm 2009:

 •  Ủy ban TW hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng bằng khen Công ty THC Sông Thu “đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nghiệp trẻ thành phố ĐN năm 2006-2009”.

Năm 2007:

 •  Ban tổ chức Hội chợ xuân 2007 Tp Đà Nẵng tặng bằng khen Công ty THC Sông Thu “Đã có thành tích đóng góp cho thành công của Hội chợ Xuân 2007 Tp Đà Nẵng”.
 •  Bộ Văn hóa thông tin tặng Bằng khen Công ty THC Sông Thu “Đã có thành tích xây dựng và phát triển mạng THC phục vụ nhân dân Tp. Đà Nẵng trong 5 năm qua (12/5/2002 – 12/5/2007) ”.
 •  Giám Đốc Đài PTTH  Đà Nẵng tặng Bằng khen Công ty Truyền hình cáp Sông Thu “Đã hoàn thành xuất sắc trong công tác phát triển sự nghiệp 5 năm 2002 – 2007”.
 •  Trung tâm Chứng nhận Phù hợp tiêu chuẩn – Quacert – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cấp chứng nhận TCVN ISO 9001:2000 cho lĩnh vực: “ Cung cấp Dịch vụ Truyền hình Cáp”.
 •  Hiệp hội DNNVV Việt Nam tặng bằng khen anh Văn Công Quang “Ủy viên BCH Hiệp hội DNNVV Tp. Đà Nẵng đã có thành tích xây dựng và phát triển Hiệp hội năm 2006 – 2007”
 •  Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam cấp chứng nhận Công ty Truyền hình Cáp Sông Thu đạt giải “Thương hiệu Vàng lần thứ I năm 2007”.
 •  Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam cấp chứng nhận anh Văn Công Quang “Doanh nhân thành đạt Việt Nam 2007”.
 •  Giám Đốc Đài PTTH  Đà Nẵng tặng Giấy khen: “Tập thể CBCNV Công ty Truyền hình Cáp Sông Thu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển sự nghiệp năm 2007”.
 •  Ủy ban TW hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng bằng khen anh Văn Công Quang “Hội viên Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và hoạt động doanh nghiệp trẻ Tp. Đà Nẵng năm 2007”

Năm 2006:

 •  Hội DNVVN Tp. Đà Nẵng khen tặng Công ty THC Sông Thu là “Doanh nghiệp tiêu biểu 2006 thành phố Đà Nẵng”.
 •  Bảo hiểm xã hội Tp. Đà Nẵng khen tặng Công ty THC Sông Thu “Đã thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT năm 2006”.
 •  Ủy ban trung ương hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam khen tặng Công ty THC Sông Thu “Đã có thành tích và đóng góp xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nghiệp Trẻ Tp. Đà Nẵng 2006”.
 •  Ủy ban trung ương các nhà Doanh nghiệp trẻ VN khen tặng anh Văn Công Quang “Đã có thành tích và đóng góp xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nghiệp Trẻ Tp. Đà Nẵng năm 2006”.
 •  Ủy ban nhân dân Tp. Đà Nẵng tặng Bằng khen Công ty Truyền hình cáp Sông Thu “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2006 và những năm qua”.

Năm 2005:

 •  Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng tặng bằng khen Công ty Truyền hình cáp Sông Thu “đã hoàn thành xuất sắc công tác phát triển Truyền hình cáp tại Thành phố Đà Nẵng 2005”.

Năm 2003:

 •  Ủy ban Hội Liên Hiệp Thanh Niên VN Tp Đà Nẵng tặng bằng khen Công ty Truyền hình Cáp Sông Thu “đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngày hội Khoa học – Kỹ thuật – Kinh tế - Thanh niên 2003”.
 •  Trưởng ban chỉ đạo hội chợ, hàng xuất khẩu tiêu dùng du lịch 2003 Tp Đà Nẵng tặng bằng khen Cty Truyền hình cáp Sông Thu “đã có nhiều đóng góp cho thành công hội chợ hàng XK tiêu dùng và Du lịch 2003 Tp Đà Nẵng”.

 


 

Danh mục