Công ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu Trang tiếng Hoa

秋江有线电视股份公司

简介

* 公司名称(越语):  CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU.

   公司名称(英语): ARICO CATV JOINT STOCK COMPANY.

* 交易名称:ARICO CATV. 办事处:岘港市、清溪郡、涵仪路。         
  电话:(+84.511)3 653 653.
  传真:(+84.511)3 650 872。
  邮件: 這個 E-mail 地址已經被防止灌水惡意程式保護,您需要啟用 Java Script 才能觀看

* 经营执照号码:0400415016,在2010年7月20号 岘港投资-计划所 发给。

*经营行业:投资、展开、经营国内与国外多节目的有线电视。提供广告业务。对各业务如在线游戏(game online)、视频点播(Video on demand),  线上有线电话, 因特网。。。进行安装、采购设备与提供业务。

进程的活动

2002年05月12日秋江有线电视股份公成立。该公司成立是岘港有线电视中心(属于岘港电视广播台)与胡志明市秋江公司合作。

为了投资资本多样化、提高传输质量、也是在有线网络发展各增值业务, 2007年05 月份,公司从有限公司转变成股份公司。同时,把资本增加30亿元。

为了满足高速因特网的需要,发展在线游戏、视频点播等增值业务,在2008公司已经新建设双向网络,替换已运行6年多的旧网络。此外,公司会把业务扩展,参加证卷市场。这件事 就确认公司已经成熟与大大发展。

经过08年的活动,至今公司的网络已经覆盖几乎所有现港区。 在下决心与正确方向投资之下,近来公司会继续扩展把岘港未覆盖的部份会完成覆盖。另外,公司经常增加电视节目,刚开始为14台节目,增加到32 台节目,现在增加到70台节目。

在各位年青领导的领导下,与员工干部队伍同心协力,公司不断发展,被人民评价为越南第一有线电视业务经营公司。